مـــــــــــــــن و عروسکـــــــــــــم


۹۲/۰۴/۰۱
w̲̅][̲̅e̲̅][̲̅l̲̅][̲̅c̲̅][̅ ̲o̲̅][̲̅m̲̅][̲̅e̲̅
این روزها


جای خالی " تـ
ـــــــــــــــــــــــو " را با عروسکی پر می کنم


همانند ت
ـوست


مرا " دوست ن
ـــــــــــــــــــــــدارد "


احساس ندارد !اما هر چه هست" دل شـکـســتـن " بلد نیست ...!!!
خودمونی
+ ۹۲/۰۴/۰۱ | 13:54 | سارای
۹۲/۰۴/۳۱
♥ೋღ☃ღೋ♥


פֿـבایـآ وقــتـے בلت مـے گـیره چیڪار میکنـے...


میرے یـﮧ گوشـﮧ مـے شینـے....


هـے با نگـآت بازے مـے ڪنـے ڪـﮧ...


یـاבت برـﮧ مـے פֿـواستـے گـریـﮧ ڪنـے...؟!


یـﮧ لیواלּ آب مـے خـورے ڪﮧ ...


همـﮧ بغضـاتـو قـورت بـבے...؟!


انـوقت یـآבت میـآد خــבایـے و بـایـב تنهـا باشـے...؟


פֿـבاجـوלּ לּـمیــבونـے...


ایـלּ روزا چقــد פֿـבا بوבمــ

+ ۹۲/۰۴/۳۱ | 23:12 | سارای
۹۲/۰۴/۳۱
جایت


گفتی خودت را جای من بگذار

گذاشتم . . .

می بینی . . .

اما نرفته ام . . .

+ ۹۲/۰۴/۳۱ | 23:8 | سارای
۹۲/۰۴/۳۱
عشـ ــق پنهــ ـــاלּ


گُـــ ـــل یــا پــ ــوچ؟؟

בستتـــــــــ را باز نـڪَـטּ ، حسم را تباه مـڪَـטּ!

بگـــ ـــذار فقـــــط تصــــــ ــور کنــ ـــم...

ڪـه בر בستانــ ــ ــت...

برایــ ـــــم ڪَمــــ ـی عشـ ــق پنهــ ـــاלּ استــــــــ ...

+ ۹۲/۰۴/۳۱ | 23:2 | سارای
۹۲/۰۴/۳۱
❤۰•● ««,'("~")


بــزرگـتَـــرین خَـطـــایَـش ایــن بــود کـــه

مـی پـنــداشــتــــ

مَـــن بَــــرای هَـمـیـشـــه صَـبـــور خـــواهَـــم مـــانـــد . . .

+ ۹۲/۰۴/۳۱ | 23:1 | سارای
۹۲/۰۴/۳۱
▀▄

+ ۹۲/۰۴/۳۱ | 22:56 | سارای
۹۲/۰۴/۳۱
ایــستاده ام !!

ایســــــتــــاده ام ...
بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود ... !

مـــن ،

همیــن جا ،

کنار قـــول هـایت ،

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

محـــــکم ایــستاده ام !!


+ ۹۲/۰۴/۳۱ | 14:24 | سارای
۹۲/۰۴/۳۰
★.¸¸.•*´`*•.¸★★¸.•

آغـــوشـــت را بــاز مــیکــنــے و مــرا

محـــکم میــفشــارــے ...

در تنگــنای حــضورت عـــشق را لمــس

مــیکــنم , چــشمــانم پــر از

اشکــــ ِ شـــوق...

چ ِ زیـباســـت حــضــور مــــردانــــہ ات

در مـــیـان حس ِ ظـریفـ ِ دخـــتـرانــہ ام

+ ۹۲/۰۴/۳۰ | 17:10 | سارای
۹۲/۰۴/۳۰
همه چـــیز جـــٌــــز مـــن

مــوهــایــت را کــه از پُشــت مــی‌بنــدیـــ

مِثــل مــاه مــی‌شــویــــ

مــوهــایــت را کــه بــاز مــی‌کنــی،

همــراه مــی‌شــوی!

مــن عــاشــق* آن لحظــه‌ام

کــه در آغــوشــم،

مــاه بــا مــن همــراه مــی‌شــود . . .

قبل از خواب،

فقـط و فقــط به تــــو فکر میکنم،

به همه زندگیم؛ که تـــــو هستــــی...

به ترس از نبودنت . از سقوط آزادم ازجیب شلوارت

و می دانمــ كه میخوابیــــــــــــ ،

و قبلـ از بسته شدن چشم هایت،

به همه چـــیز فكـــر میكنــــی

جـــٌــــز مـــن....!!


+ ۹۲/۰۴/۳۰ | 17:7 | سارای
۹۲/۰۴/۳۰
▓♥▓

▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓
شاهــــزاده ی تمـــام قصه هـــــا هم که باشـــی

بایــــد برای شـــــاه شدن

زنـــــی را انتخاب کنـــــی

که ملکـــــه ی تمام قصه هـــــایت شود

▓♥▓♥▓♥▓♥▓♥▓

+ ۹۲/۰۴/۳۰ | 17:6 | سارای
۹۲/۰۴/۳۰
این نیز

+ ۹۲/۰۴/۳۰ | 17:0 | سارای
۹۲/۰۴/۳۰
✰˚*★ ˚

+ ۹۲/۰۴/۳۰ | 16:59 | سارای
۹۲/۰۴/۳۰
□■▀■□▀■□


صدای زمزمه ی اسمم از زبان تو هنوز در گوشم میپیچد
و بوی عطر تن تو در خیابان های شهر
وجای لبت روی لب هایم حس میشود
و چقدر ان پسری که از کنارم گذشت شبیه تو بود
و هنوز هر چه مینوشم با طعم لبهای توست
میبینی تو تمام احساس پنجگانه ی مرا مجنون خودت کرده ای...

+ ۹۲/۰۴/۳۰ | 16:54 | سارای
۹۲/۰۴/۳۰
✿✿✿

بهـتر از جمله "دوســـــــت دارم" ؛

 جملـــه " بهـت اعـتماد دارمـــــــ ه "

هر کســـــی میتـونه هـر کـی رو دوسـت داشـته باشـه ،

ولی به هـــــر کسی نـمیشـــــــه اعتمــــــاد کــــرد ... !!!+ ۹۲/۰۴/۳۰ | 14:31 | سارای
۹۲/۰۴/۲۹
♥ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ•ღ


میگن : نکن اینکارو ... لگد به

جوونیت نزن

میگم : فعلا که جوونی داره به من لگد میزنه.

بزار یکی هم من بزنم شاید دیگه بیخیال بشه.........

+ ۹۲/۰۴/۲۹ | 22:1 | سارای
۹۲/۰۴/۲۹
لبـــــخندت

کلافه کـــــرده اے مــــــرا !!

چـــــرا همیشه لبـــــخند هایت....

از نوشته هاے من قشنــــــگتر اســت !؟؟


+ ۹۲/۰۴/۲۹ | 21:55 | سارای
۹۲/۰۴/۲۹
ღღ♥╬♥

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـ…ــن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!شهـــامــت مـیخواهــد "ســـــرد بــاشــی" و "گــرم لبخنــد بزنـــی..

+ ۹۲/۰۴/۲۹ | 21:46 | سارای
۹۲/۰۴/۲۹
˙·٠••٠·˙

˙·٠••٠·˙
کمی دورتر بایست!!!!!!!

لطفـــــــــا ً !!


من دیــوانه تــر از آنــم …

کــه بی هــوا

در آغـوشت نگیــرم … !

˙·٠••٠·˙

+ ۹۲/۰۴/۲۹ | 17:53 | سارای
۹۲/۰۴/۲۹
ܓ.✿


تمام مزرعه کافر صدایش می زدند...


گل آفتابگردان کوچکی که عاشق باران شده بود!!!

+ ۹۲/۰۴/۲۹ | 5:42 | سارای
۹۲/۰۴/۲۹
صدایت را

صدایت را دوست دارم بگو...

فقط بگو چــه فـــرق دارد از مـــن ،

از خودت ،

از بــــاران در آغــوشــم بــگــیــر

و در گــوشــم از مـــانـــدن بــگـــو

از دوستت دارم هایی بگو که از شنیدنش دلم بریزد !!

گـــونـــه هــای خــجــالــتــییــم رنــگ بــگــیــرد

از دلبری چشمهایت بگو که چگونه دلم را هوایی کرده

از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـی

از خـــودت بـــگـــو

چـــه فــرق دارد از چـــه

فـــقــــط بـــگــــو

حـــرف بـــزن

عاشقانه صدایت را دوست دارم...
خودمونی
+ ۹۲/۰۴/۲۹ | 4:51 | سارای
۹۲/۰۴/۲۸
پیـــــچـکـــــ

پیـــــچـکـــــ مــــی شوم ، وحــشــــــــــــــــــــــی !!

مــــــــی پیــــــــــــــچم بـه پـــر و پـای ثانیه هـایـت ،،

تـا حتــــی نتــــوانــــــــی آنــــــــــــــــــــــــــــــــی !!

 بـــــــــی "مـــن" " بـــــودنـــــــــــــ" را ،،

زنــدگــــی کنـی !!


+ ۹۲/۰۴/۲۸ | 9:14 | سارای
۹۲/۰۴/۲۸
╬♥═╬

مـن ،تــو ، مــا

یـادت هــســت؟


تــمــام شد . .


حــالــا تــو ، او ، شــمـا


مــن هــم بــه ســلــامــت .


+ ۹۲/۰۴/۲۸ | 9:13 | سارای
۹۲/۰۴/۲۸
ـــ♥ــ
آرزو كـــ♥ــن كه آن اتفاق قشـــ♥ــنگ بیفتد

روی
ـــ♥ــا ببارد

دخ
ـــ♥ــتران برقصند

قن
ـــ♥ــد باشد

ب
ـــ♥ــوسه باشد

خدابخن
ـــ♥ــدد به خاطر ما

م
ـــ♥ــا كه كارى نكرده ایم!
+ ۹۲/۰۴/۲۸ | 8:58 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
】→↑

به من قول بده

در تمامی سال هایی که باقی مانده

 تا ابـــــــــــــد

مواظب خودت باشی

دیگر نیستم که یاد آوریت کنم.. ...+ ۹۲/۰۴/۲۷ | 14:34 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
زهرمــــار!

یه وقتـایی هـم هســت

که مزه ی بودن

یکی

یه جوری

رفته زیر دنـــدونت !!

که وقتی ازش دوری

همه چی میشه زهرمــــار! ...


+ ۹۲/۰۴/۲۷ | 14:4 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
♥ ♥♥  به سلامتی اونــایی که هیچ وقت دستــای همـــدیگه رو رهـــا نکردن ....
+ ۹۲/۰۴/۲۷ | 13:50 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
گاهــــــی هنوز

گاهــــــی بـــــاید دروغ را راستـــــــــــ پنــــــــداشـــــــــت

و


گاهــــــی راستـــــــــ را دروغ...!!!!


بـــــی فــــــــــــــــریبـــ خوردنـ ، زنـــــــدگی سخــــــــــت استــــــــــــ ...


هنوز برایت مینویسم..

درست شبیه کودکی نابینا..


که هر روز برای ماهی ِ قرمز ِ مُرده اش غذا میریزد..


+ ۹۲/۰۴/۲۷ | 13:42 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
▐▬◄

ایـــــنـجــا ،

همــه تــــــنهـان !


امّـــا خــــیـلــیـا هــــنـوز گــَـرمـَن !


مـــتـوجـّـه نــــشـدن !

+ ۹۲/۰۴/۲۷ | 13:30 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
یـــاد بـــگیـــر

عـــاشــق کــہ مــی شـوی . . .

لـالـایــی خــوانـدن هــم یـــاد بـــگیـــر (!)

شــب هــای بــاقیـمـــانــده ی عــمـرت

بـــه ایـــن ســادگـــی هــا

صبـــــح نخـــواهـــنـــد شـــد + ۹۲/۰۴/۲۷ | 11:45 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
درد یعنی

درد یعنی:


آدم از اووووووووون همه آرزوی بچگی


فقط بزرگ بشه …


همین!


+ ۹۲/۰۴/۲۷ | 4:51 | سارای
۹۲/۰۴/۲۷
بـــازگــــــرد

لـــیـــــــــلی ........
به قـــصـــه ی خـــود بـــازگــــــرد....!!!
اینـــجـــا مـــجنــــــون بـــا هـــمـــه ی لــــــیلـــی هـــــــــا"محـــــــــــــــرم"اســـت....
بــــــه جـــز لـــیلـــی خـــــــــودش...
+ ۹۲/۰۴/۲۷ | 4:47 | سارای
۹۲/۰۴/۲۶
ایـن روزهـا


ایـن روزهـا نـه مـجـالـی

بـرای دلـتـنـگـی دارم

و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد...
+ ۹۲/۰۴/۲۶ | 14:44 | سارای
۹۲/۰۴/۲۶
جای تو

وسعت نبود تو

به اندازۀ تمام دنیای من است


تا آنجا که چشم کار میکند


جای تو خالیست..

+ ۹۲/۰۴/۲۶ | 14:38 | سارای
۹۲/۰۴/۲۶
دروغ

روزی به تمام این بی قراری ها می خندی

و ساده از کنارشان می گذری"

این #قشنگترین #دروغی ست

که دیگران

برای آرام کردنت به تو می گویند...!

+ ۹۲/۰۴/۲۶ | 14:36 | سارای
۹۲/۰۴/۲۶
بـآتـَموم وجــود

بـه زندگــے ام پـوزخـَندنـَزن …
روزے کـَســے رو داشـتـَم …

کــه بـآتـَموم وجــود صـِدام مـیکــَـرد …

” عـِـــشـــقـــَــم “

+ ۹۲/۰۴/۲۶ | 14:29 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
ღೋ ══ ☆

هر چند که دور از عشق بازی هستیم

اما به رضای عشق راضی هستیم


بر فرض که این مساله هم حل بشود


ثابت شده ما دو خط موازی هستیم


+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 20:9 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
•.¸★★¸.•با احتیاط عاشق" شوید

جدایی خبر نمی کند ...!


+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:56 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
"عشقمه"
عشـق یعنـﮯ:

وقتـﮯ ازت پرسیدنچـﮧ نسبتـﮯ باهاش دارﮮ؟


سـرت رو بالا بگیرﮮ و شجاعانـﮧ بگـﮯ"عشقمه" میفهمـﮯ؟


+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:47 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
شیطنت


ﮔﺎﻫﯽ چقدر ﺩﻟﻢ هوس شیطنت می کند...

از ﻫﻤﺎﻥ شیطنت هایی که


ﺣﺮﻑ تو پشت بند آن باشد که میگویی:


مگه ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺮﺳﻪ...+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:36 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
╬♥═╬★تــمــام مــــردم دنیـــا به یک زبــان لبـــــــــخـنـد میـزنـنـد★+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:27 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
تـصــادفـــ


دلـــــم یـــکـ تـصــادفـــ جـــــدے مے خــواهـد √


پـــر ســــر و صــــدا . . .آمـبــولـانـــس هـــا ســراسیـمـﮧ شـــونـد (!)و . . .کــــار از کــــار بــگــذرد

+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:26 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
★★


آرام می گیــــــــــــــــــــرمﻭﻗــﺘﯽ ﺩﺳــﺘـــ ﻫــﺎﻳﺘـــــ ﺭﺍ
آرام می گیــــــــــــــــرم …

+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:21 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
بــابــام میـگه ...

بــابــام میـگه ...


اینایی که دختـــر ندارن تو خونــهعــمرشون هــدر رفته ...صبح هــا دیدن دخـترت با مـوهــای شلخـته ،زیـر چشـاش سیـاه شـده و صـدای گرفتــهاول صبحـش کـه داد میـزنه :بـابـا نیـــا تو!فرار میکـنه لباسشـو عـوض کـنه ...کل دنیای یـــه مـــرده ...

+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:18 | سارای
۹۲/۰۴/۲۵
گاهــی کسـی


گاهــی کسـی رو دوســت داری ، نمی فهمـــــــــــد...

گاهــی کسـی تو را دوست دارد ، نمی فهمـــــــــی...


گاهی هر دو هم را دوست دارید ، نمی فهمنــــــــد!!!

+ ۹۲/۰۴/۲۵ | 19:17 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
یادت نره

بعضی زخم ها هست که هر روز باید روشونو باز کنی
و نمک بپاشی تا یادت نره که

سراغ بعضی آدما نباید رفت ،

 ” نباید ” !


+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 15:34 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
زمین


صندلی های پارک همه دو نفره اند


می نشینم روی زمین . . . !


+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 15:20 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
دستانت


دستانت که مال من باشدـ


هیچکس مرا دست کم نمیگیرد


+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 15:19 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
محــــ ـــو میشوی

می آیی

عاشـــــ ــــــــ ــــق می کنی


محــــ ــــــ ـــــو میشوی


تا فراموشــــ ـــــت می کنم ، دوباره می آییتازه می کنی خاطـــــ ــــــراتت را


محــــ ـــو میشوی

+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 15:15 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
ســـاده


دلـتـنـگـتــــــ❤ــــــــــ شده امــــــــــــــ .......بـه هـمینــــــــــــــ ســـادگــی !!!

+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 15:14 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
مهم تویــــــــ ــــے

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ

ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،


مهم تویــــــــ ــــے . .


کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 15:13 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
تو را نمی شناخت

اشتباه نکن ...


بیشتر از آنکه دلم برای تو تنگ باشد

 دلم برای منی تنگ است

 که تو را نمی شناخت...

+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 14:21 | سارای
۹۲/۰۴/۲۴
شاید…


همه چیز را فروختم

جز آن صندلی که جای تو بود

شاید…

آن روز که برگشتی خسته باشی......

+ ۹۲/۰۴/۲۴ | 14:11 | سارای
۹۲/۰۴/۲۳
قایق سهراب

به گمانم که شبی،
 نیمه شبی،
 خواب بودم گویا
که مرا قایق سهراب به آنسوها برد
برد تا آن ور آب!
و من آنجا دیدم
آسمان همه جا یکرنگ است
 و عجب تر اینکه
ماه هم آن ور آب، تا ابد کامل نیست.
نیمه کوچکی از خود گاهی
بی غرض می بخشد
تا اگر یک اختر
نور کم داشت که سوسو بزند
مشتی از کاسه مه بردارد
و بداند که در این شام سیاه،
 بی کس و تنها نیست.
خواب من رویا شد،
 وقتی از پنجره دیدم اختر
چشمکی زد بر ماه
و به او گفت: سپاس

+ ۹۲/۰۴/۲۳ | 11:31 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
بـیـدارم کـنـ


یـادتــ بـاشـد


بـﮧ خـوابـم آمـدے ،


بـیـدارم کـنـے بـبـوسـمــت . . . !
+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 19:27 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
یڪے בیگر…

قرار نیست ڪـہ همیشـہ مـטּ פֿـوش باشم …

בیروز مـטּ פֿـوش بوבم از اینڪـہ בر ڪنارت بوבم …

امروز בیگرے פֿـوش است براے با تو بوבטּ …

و فرבا یڪے בیگر…

از تلاش בست نڪش عزیزم ڪـہ چشم ملتے بـہ توست …

+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 19:15 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
تــــو بـاوَر نَـــــداری


تــــو بـاوَر نَـــــداری ایـــن حَـــــرف هــــا را


وَگـــــــــــرنَــــــ ه . . .


مَــــــــــــن ،


ســالهـــــاستــــ . . .


بَــــــر ــایِ آنـــــــکِه دَر فـــال ِ تـــــو باشَــــــم

 
دَر قَهـــــــــوهِ تـــــو . . .


غَ ــــــــــــــرق شُــــــــدِه امــــ . . .
+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 19:9 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
مـלּ خدایے دارم


مـלּ خدایے دارم ، ڪــہ در ایـלּ نزدیڪـے استـــ


نـہ در آלּ بـالاهـا


مـہـربـاלּ ، خـوبـــ ، قـشـنـگـــ


چـہـرہ اش نـورانـیـسـتـــ


گاهگاهے سخنے مے‌گوید ،


با دل ڪوچڪ مـלּ ، ساده تر از سـخـלּ ساده مـלּ


او مـرا مے‌فـہـمد ، او مـرا مے‌خـوانـد ، او مرا مے‌خـواهـد …
+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 19:7 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
تمـامـ ِ ایـ ن خـواستـ ن هـا

بـــــودنـَ ت را
بــــــــو میکـِشـَمـ

بـوی ِ خـواستـ ن میـدهـَد

بـَرایـم آشنـا نیسـت

نفـس ِ عمیـ ق میکـِشَـم

کـه ببــَلعـَم تمـامـ ِ ایـ ن خـواستـ ن هـا را

یـ ک جــ ـآ ...
+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 14:12 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
ایــن روزهـــآ

ایــن روزهـــآ

بیشــتر از هــر زمــآنی

دوسـتــ دارمــ خــودمــ باشــمــ !!


دیگــر نـه حــرص بدســت آوردنــ را دارمــ


و نه هـــراس از دســت دادنــ را ..


هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــآطــر خــودمــ بخواهــد


دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت

+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 13:47 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
قربانی


دختـــرک رفت ولی زیر لـــب این را میگفـــت:


او یقینـــا پی معشـــوق خـــودش می آیـــد !!!


پســـرک ماند ولی روی لبـــش زمزمـــه بـــود:


مطمئنـــاً کـــه پشیمـــان شـــده بر میـــگردد !!!


عشـــق قربانی مظلوم غـــرور است هنـــوز .

+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 13:32 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
مــحــو میکنـҐ


•.♥ آراҐ میـــــــگیرҐ...

و یــَواش یـــَواش פֿـوבҐ را مــحــو میکنـҐ


از ذِهــטּ تو . . . از ذِهــטּ פֿوבҐ…


اما تــو بـگو . . .


با בِلـَـــҐ . . . با בِلــــَت . . . چـــِہ کـُنـҐ.؟؟؟ ♥.•


+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 13:24 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
همین روزها


یکی از همین روزها...

باید خدا را صدا بزنم...

یک میز دو نفره...

دو صندلی...

یکی من...

یکی خدا...

حرف نمیزنم...

نگاهم کافیست...

میدانم...

برایم اشک می ریزد...!!
خودمونی
+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 13:16 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
اشتبــ ــآه مَـלּ


اشتبــ ــآه از مَـלּ بـُـودْ

پـُر رَنگـْـ نـوشتــِہ بـُودمَتــْـ


بـہ ایـלּ رآحتـے هــآ پـ ـآکـــْـ نمـے شـَوے !!!

+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 10:29 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
♥....یواشکی....♥همۀ آدما برای خودشون یه چیز \" یواشکی\" دارن ,

یه اتفاق یواشکی ,

یه حس یواشکی ,

یه آدم یواشکی ,

شایدم یه عشق یواشکی

دوست دارم

♥....یواشکی....♥


+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 10:26 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
من ، هرروز

به هرکسی که می رسی ، می گوید:

آدم فقط یکبار عاشق می شود ..


دروغ است …


تو باور نکن …


مثلاً خود من ، هرروز ، دوباره ، عاشقت می شوم

+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 10:22 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
خـــ ـوش به حـــالــَــش


شبـهـا زیـر دوش آب ســــَـــــــــــرد رهـا میکـنـم بـغـض زخـــــمـهــــایــم را

در حالی که همه میگویند:

خـــ ـوش به حـــالــَــش چه زود از یـــــــــــاد بـــــــــــــرد!

خـــ ـوش به حـــالــَــش چه زود فـَـــــــــرامــــــوش کــَـرد!

خـــ ـوش به حـــالــَــش چقَــــــــدر شـــــــاد اســـــــــت!

+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 9:42 | سارای
۹۲/۰۴/۲۱
عادت


آهستـﮧ بیاچیزے هم ننویسنظر هم نگذارهمان ڪــﮧ بخوانــے بس استمن بــﮧ بــے محلـــے آدمها عادت دارم


+ ۹۲/۰۴/۲۱ | 9:24 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
لــبـخـنـد تــــ


دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت ..
کــه تــــا آخــــریــــن لـــبــخـنـد مــــن کـــش مــــی آیــــد ؛
تـــو لــب بـــــرمــیــچــیـنــــی

و مـــن ..

جـــایی مـــیـــان آســـمـــان و زمـــیـــن ..
مـعـلق می شــــوم+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 23:19 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
مَــــن


خُــدا وقتـی "تــــو" را مـی آفــریــد....


فَقــط بــِه یـکــ چیــز فِکـــر مـی کــرد...


 بــِـه مَــــن ...!

+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 23:15 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
ســاده
دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !

یـــــکــــ دل . . . !

یـــــکـــ آســـمــــان

یـــــکــــ بــــغـــض

و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی . . .

+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 23:14 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
== √ ♥♥♥√==
sensizlik ölümden bile zor
hergün hergün ölmek gibi

acısı cok devası yok
sensin devası ilac gibi
gittiğinde kalbimide aldın
bak bende bir hiç bıraktın
sen bensiz olursun ben sensiz yarım kaldımخودمونی
+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 23:12 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
کبریت های سوخته

کبریت های سوخته هم ،

روزی درخت های شادابی بوده اند!


مثل ما،


که روزگاری میخندیدیم...


قبل از این که عشق روشنمان کند...


+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 22:48 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
"مـــن"مــن هـسـتـمـــ ؛

کــهــ هـر شبـــ در را بــاز میــــ گُــذارمـــ ،

شـایــد بــازگـــردیــــ...

دُزد هـمــ کــه بـیـایـــد ،

چــیـــز مـهـمــیـــ برایــــِ بــُـردنــــ نـمـیــــ یـــابــد !

مــهـــمـــ "مـــن" بــودمــــ ،

کـــ ه تـــــو بـــُردیــــ... !!!

+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 13:18 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
تـــــ♥ـــــو


בلـم یـڪـ اتـفـاق مـیـ פֿـواهــב ؛

یـڪـ تـلـفـטּ نـا آشـنـا ،

بـا بے مـیـلے تـمـام جـواب בهـم...

و . . . .

صـבاے شیـــریـــن ِ تـــــ♥ـــــو

+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 4:52 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
انتظارت

انتظارت چه زیباست

وقتی که لب جاده ی دل تنگی ایستادم و


تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی …خودمونی
+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 4:46 | سارای
۹۲/۰۴/۲۰
رهایم نکن


خطا از من است ، می دانم …

از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نعبد “


اما به دیگران هم دل سپرده ام


از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین “


اما به دیگران هم تکیه کرده ام


اما رهایم نکن


بیش از همیشه دلتنگم


به اندازه ی تمام روزهای نبودنم …


خدایا ؛؛ رهایم نکن .....


+ ۹۲/۰۴/۲۰ | 4:38 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
خـدایــــآ ...

▼▲▼خـدایــــآ ...▼▲▼

آغـوشـتــــ را امـشـبــــ بـ ہ مـَטּ ﻣﮯ دهـے (؟)

بـراےِ گـفـتـטּ چـیـزے نـدارمـ

امـّا بـراےِ شِـنُـفـتـטּِ حـرفـهـاےِ تـو گـوشِ بـسـیـار ..

ﻣﮯ شـود مـَטּ بـغـض ڪـنـمـ

تـو بـگـویـے : مـگـر خـدایـتـــ نـبـاشـد ڪ ہ تـو ایـنـگـونـ ہ بـغـض ڪـنـے

ﻣﮯ شـود مـَטּ بـگـویـمـ خـدایـا(؟)

تـو بـگـویـے : جـاטּِ دل ..

ﻣﮯ شـود بـیـایـﮯ (؟)

+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 13:50 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
مَــشـــ ـق بــے تو ....


بــے تو ..... بــے تو ..... بــے تو ...... بــے تو ...... بــے تو ......

بــے تو بودטּ را مَشـــــ ـق مــے کُــنَـ ـم

تا شــــایَـد بــے تو بودטּ را یاد بگیـــرَمــ

نمــے دانَمــ چـــرا مـــاننـد بَچــﮧ تَنبَـلــهـا شُــدم

کــﮧ هَر چــﮧ مَــشـــ ـق مــے کَـنــــن یاد نمــے گیــ ــرم ..

بــے تو ..... بــے تو ..... بــے تو ...... بــے تو ...... بــے تو .....

یاد نمــے گیــ ــرم ..

یاد نمــے گیــ ــرم .

+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 13:24 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
شکسـ ــ ـ ـته ام

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام…

من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام

می‌فهمی!؟

به انتهای بودنم رسیده ام

اما…!

اشــــــک نمیریزم

پنهان شده ام پشت

لبخـــندی که ...درد میــــکند…درد…!

+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 13:22 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
کاش مانده بودی...

بعد از تو
خیلی سخت خوابم می برد ...
مثل دیشب ...
امشب...
که هرچه تمرکز میکنم صدایت یادم بیاید ،
نمیشود ...
و
آرزو میکنم
کاش بودی
فقط
اندازه ی یک " شب بخیر " ِ کوتاه ِ الکی !

کاش مانده بودی...

+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 13:12 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
براے تو

 تنهـــایــــے همیـــטּ استـ

تـڪـ ــرار نا منظــــم مـטּ بـــے تـــو…

بـــے آنـــڪـﮧ بــבانــے براے تو نفـــس میـڪـشـــــم+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 8:12 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
انگیــــــ♥ــــزه

 هــــــر جـــای ایــن سرزمینــــی، بــــــاش (!)

فقط هـــر روز خنـــده هـــایت را برایـــــم پست کــن

قلـــب مـــــن برای تپیـــدن نیــــاز به انگیــــــ♥ــــزه دارد ...!+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 8:9 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
” دلتنگی ” معنا ندارد …

من ماندم و شانزده جلد لغت نامه!

ک هیچ کدام از واژه هایش مترادف ” دلتنگی ” نمی شود …

حتما دهخدا هم می دانست

” دلتنگی ” معنا ندارد …

درد دارد !!بعضـــــی ها گـــریه نمی کنند !

 امااز چشـــــم هایشان معلوم است ؛که

 اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ،

گــــوشه ی چشمشان به کمیــــــن نشسته.........


+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 4:57 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
تقدیر

بیا حواس تقدیر را پرت کنیم

تو صدایش بزن

من دزدکی فاصله ها را بر میدارمگـاهے وقـت‌هـا دلـت مے خواهـد

بـا یـکے مـهربـان بـاشے ...


دوستـش بـدارے و بـرایش چاے بـریزے


گاهـے وقـت‌ ها ،


دلـت میـخواهد یـکے را صـدا کنے


بـگویـے سلام ، مے آیی قدم بـزنیـم ؟!


دلـت میـخواهد یـکے را ببینے


شب بـروے خانـه بـنشینے


فـکر کنے و کمے بـرایش بنـویسے


گاهـی وقـت‌هـا


آدم چـه چیـزهـای سادهـ اے را نـدارد+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 4:49 | سارای
۹۲/۰۴/۱۹
این باران

چند دقیقه دیگر

چند دقیقه دیگر وقت داری


تا به من نگاه کنی


به من، به چشمانم،


و به قلبی که برای تو می تپد


این شب و این باران


و تو


چند دقیقه دیگر وقت داری


تا به من نگاه کنی


پیش از آن که کاملا ً تمام شوم …تو می روی و من

رسوب می شوم ...


ته مانده ای که


دور باید ریخت ...!!

+ ۹۲/۰۴/۱۹ | 4:44 | سارای
۹۲/۰۴/۱۸
(✿◠‿◠)

مــی دونــی؟!✿◕ ‿ ◕✿

از تمــ ـــوم دنـیا

یــک نفـــ ــر هســـت(◕‿◕✿)

نـــمی خــواهــم برایـــم بمــیـ ــرد

مــــی خواهــم برایـــم زنــ ــدگـــی کنـــد . . .!(✿◠‿◠)

+ ۹۲/۰۴/۱۸ | 21:22 | سارای
۹۲/۰۴/۱۸
㋡))●•

√ تــــنــــهـــایــــــے

بـــــودن بـــــا کـــســـے ســت


کـــــــہ نــیــســت ● ● ●

+ ۹۲/۰۴/۱۸ | 13:43 | سارای
۹۲/۰۴/۱۸
قـــیــمـت

گــاهے خــیـــال مــے کــنــم
خــدا روےِ لــحــظـﮧهـــایــش قـــیــمـت گــذاشــتـــﮧ اســت ...
خــیــلــے از شــبهــا ارزانــےِ خـــودش !
امـــآ...
یــک شـبهـایــے هـســت
کــﮧ بــراے مــטּ زیــادے گــراטּ تــمــام مـے شـود!

+ ۹۲/۰۴/۱۸ | 9:9 | سارای
۹۲/۰۴/۱۸
هئچ آییلمــــام

اذن وئر تــــوی گئـــــجه ســی من ده سنه دایه گلیم

ال قاتانـــدا ســــــنه مشــــــــاطه تماشـــــایه گلــــیم

سن بو مهتاب گئجه سـی سیره چیخان بیر سرو اول

اذن وئر من ده دالونـــــــجا سورونـــــوب ســـایه گلیم

منه ده باخدیـن او شهــــلا گـــــوزوله من قـــــارا گون

جراتیم اولمــــــادی بیر کلمــــــه تمنـــــــایه گلـــــــیم

من جهنـــــمده ده باش یاســــــدیقا قویســام سنیله

هئچ آییلمــــام کـــــی دوروب جنت مــــاوایه گلــــیم..... (¯`v´¯)♥
.......•.¸.•´
....¸.•´
... (
☻/
/▌♥♥
/ \ ♥♥

+ ۹۲/۰۴/۱۸ | 9:4 | سارای
۹۲/۰۴/۱۷
خــــُــــدا را

دوستش دارم (!)
بزرگیش را ... سکوتش را ... عظمتش را ...

اُبهتش را ... تنهاییش را ...

حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ...

بودنش عادتیست ، مثل نفس کشیدن !

خــــُــــدا را میگویم . . .

+ ۹۲/۰۴/۱۷ | 15:1 | سارای

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy